Waarom een beleidsplan?

Een goed beleidsplan is een onmisbaar instrument voor onze vereniging. Het is de rode draad voor de organisatie.

Hoe verwezenlijk je de missie- en visie?
Wat zijn de kernopdrachten?
Welke doelstellingen willen we bereiken?
Welke acties moeten we hiervoor ondernemen?
Hoe beheren we de vereniging en welke middelen zullen we hiervoor inzetten?
Een goed beleidsplan giet de antwoorden op deze vragen in één overzichtelijk plan.
Ook KBO-Centrum heeft in 2018 een beleidsplan geschreven, dat tot 2022 onze missie, visie en doelstellingen weergeeft.
Via onderstaande link, kunt u ons beleidsplan lezen.

Beleidsplan_KBOCC_2018_-_2022

Om het beleidsplan zo effectief mogelijk uit te voeren is er een plan van aanpak geschreven, hoe we onze missie, visie en doeltstellingen dienen te verwezenlijken
Lees dit via onderstaande link

Plan_van_Aanpak_KBO_2018_-_2022

 

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen
• Een volwaardige, zelfbewuste, waardige en ontspannen deelname van ouderen aan de samenleving te bevorderen.
• Zowel materiële als immateriële collectieve belangen van ouderen in het algemeen en van zijn leden in het bijzonder te behartigen.
• Zowel materiële als immateriële individuele belangen van zijn leden behartigen
• Het ontplooien van activiteiten die de volwaardige participatie van ouderen bevorderen
Wij trachten deze doelen te bereiken door het:
• Verlenen van diensten en behartigen van individuele belangen van de leden.
• Collectieve belangenbehartiging van ouderen.
• Vertegenwoordigen van belangen van ouderen bij overheden en andere instanties.
• Samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel.
• Organiseren van sociaal – culturele activiteiten.
• Aanwenden van andere wettige middelen.
Deze principes zijn verder uitgewerkt in het beleidsplan 2018 – 2022 en het daar bijbehorende Plan van Aanpak. (Voor leden op te vragen bij de secretaris of zelf downloaden “Beleidsplan” en “Plan van Aanpak”).

 

 

 

Ons Bestuur

 

 

Mevrouw Hennie Buné van der Ven, voorzitter

Mevrouw Cocky van de Burgt, secretaris

De heer Willy Minten, penningmeester

De heer Toon Roelofs, vice voorzitter

Mevrouw Riky van Pinxteren, ledenadministratie

Mevrouw Connie Bus

Mevrouw Mien Dikmans

De heer Huub Koot

Mevrouw Ida Thijssen

Mevrouw Zus Willems