KOM BIJ ONS

Wordt lid van onze vereniging. Het is meer dan de moeite waard.

Met deze informatie willen wij uw aandacht trekken om lid te worden van onze vereniging.

De KBO is een belangenvereniging voor alle 50 plussers!

Wordt lid van onze Afdeling van de KBO Cuijk – Centrum. Onze vereniging zorgt in Cuijk centrum voor velerlei activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, ontmoeting, sport en zingeving. Ook worden uw belangen op lokaal niveau behartigd richting gemeente en overige instanties. Dit alles in nauwe samenwerking met de overige vijf KBO Afdelingen in de Gemeente Cuijk en de Stichting Welzijn Ouderen Cuijk (SWOC).

Wat hoort er bij uw lidmaatschap?
• U kunt meestal gratis deelnemen aan activiteiten op het gebied van ontspanning, sport, cultuur en zingeving.
• U kunt bijvoorbeeld meedoen aan de activiteiten zoals themabijeenkomsten, fietsen, wandelen, dansen, rikken, handwerken, kienen, computerondersteuning, tekenles etc.
• U kunt meedoen aan o.a. de jaarlijkse Kerstviering, of de Ontmoetingsdag of de jaarlijkse busreis. Hiervoor worden kleine vergoedingen gevraagd.
• U krijgt toegang tot onze datingsite Groet & Ontmoet, waarin leden zich presenteren omdat ze op zoek zijn naar een levens-, stap-, reis-, of klusmaatje.
• U krijgt uitdagende en inspirerende mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen.
• U ontvangt de ledenpas, waarmee U via de Afdeling bijvoorbeeld korting krijgt bij lokale bedrijven en bij evenementen zoals de Senioren Expo in Veldhoven.
• U krijgt korting op Uw medische keuring voor het rijbewijs.
• Tevens krijgt u een aanzienlijke korting op het membership van Laco Vitaal
• en op de entreeprijs van diverse uitvoeringen in de Schouwburg Cuijk
• U krijgt collectiviteitskorting, bijvoorbeeld op de zorgverzekeringen.
• U krijgt korting op uw bril. Wel ledenpasje meenemen.
• U ontvangt 10 x per jaar het leden full colour magazine de “Ons”.
• U ontvangt 10 x per jaar onze veel gelezen KBO Cuijk-Centrum Nieuwsbrief. Hiermede wordt U op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen.
• U kunt de ontwikkelingen ook volgen op onze website www.kbo-cuijkcentrum.nl
• U heeft toegang tot nog meer relevante informatie via de besloten website van KBO-Brabant. www.kbo-brabant.nl
• Uw senioren belangen worden behartigd op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. In het bijzonder op het gebied van inkomen, mobiliteit, wonen, welzijn en zorg.
KOM BIJ ONS

Alle voorgaand genoemde activiteiten worden georganiseerd in het kader van elkaar ontmoeten. Elkaar ontmoeten is nu belangrijk maar wordt in de toekomst, gezien de veranderingen in de maatschappij, steeds belangrijker voor alle senioren. De belangrijkste uitdaging is wel de huidige maatschappij te veranderen in een “participatie maatschappij”. Een maatschappij waarin mensen, familie, buren, kennissen, vrienden van jong tot oud elkaar helpen. Wij als KBO Cuijk-Centrum bieden U de mogelijkheid door de vele activiteiten om andere mensen te ontmoeten en daardoor deel te nemen (te participeren) aan de maatschappij.

Heeft deze informatie Uw interesse gewekt? Bijgaand ons “Aanmeldingsformulier”. Nadat het volledig ingevulde formulier bij ons is retour ontvangen wordt uw lidmaatschap geactiveerd en kunt u gebruik maken van het volledige KBO-pakket.

Met KBO Cuijk – Centrum samen sterk in onze gemeente!

 

 

Aanmeldingsformulier

 

 

Onze KBO is een afdeling van:

Als u zich inschrijft bij onze KBO afdeling, dan bent u ook automatisch lid van KBO Brabant. De vereniging telt meer dan 130.000 leden.

Breng eens een bezoek aan de website van KBO Brabant.  Naar de website

 

 

Vanaf 1 december 2011 zijn verenigingen wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat informatie over opzeggen van het lidmaatschap eenvoudig te raadplegen is.

Beëindigen lidmaatschap: U kunt uw lidmaatschap op elk gewenst moment beëindigen.
Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen stuurt u een brief met uw ledenpas naar de ledenadministratie met vermelding van de datum van beëindiging.
Na ontvangst van deze schriftelijke melding en uw ledenpas wordt uw lidmaatschap beëindigd