WET AVG
Deze wet, die waakt over onze privacy, heeft ook gevolgen voor het maken en publiceren van foto’s.
Men heeft UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING nodig, om foto’s te maken van personen en/of privé eigendommen, en deze vervolgens openbaar te maken.
Foto’s van algemeen belang, dus bijvoorbeeld overzichtsfoto’s, en foto’s, die vallen onder de vrije nieuwsscharing, zijn wel toegestaan.

Wij respecteren de richtlijnen, die beschreven staan in de wet AVG.
Het bestuur zal, op korte termijn, een beslissing nemen, hoe zij dit in gaan vullen.

 

Hopelijk heeft u begrip voor ons standpunt